Thursday, 13 August 2009

Orak Iso

Mak aku ngomong wingi


~mak basikalan~
angger arek dadi wong pande


~koyo de'e iki~
OJO NGOMONG


ORAK ISO!!!!!!